עמוד הבית

0657. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

  • מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
  • החנייה או העצירה ליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בדרך עירונית.
  • הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי תנועה בנויים.
  • מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד.
3657

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה