עמוד הבית

1709. נהיגה בחשכה באור גבוה:

  • עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר לפנסי החזית.
  • עלולה לגרום לסינוור נהגים אחרים.
  • מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל.
  • לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב

זימון תור מראש ותשלום אגרת מבחן עיוני
משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה.

רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"