עמוד הבית

1709. נהיגה בחשכה באור גבוה:

  • עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר לפנסי החזית.
  • עלולה לגרום לסינוור נהגים אחרים.
  • מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל.
  • לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה