עמוד הבית

1434. היכן אסור להחנות בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג?

  • כל התשובות נכונות.
  • ברחובות דו-סטריים.
  • באזור שבו נאסרה החנייה וההעמדה של רכב כזה בתמרור שהציבה רשות התמרור המקומית.
  • בכל כביש שרוחבו קטן מעשרה מטרים.

| «C1» | «C» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה