עמוד הבית

1408. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?

  • לא. שוטר אינו רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב, אלא כאשר המטען מסכן עוברי דרך אחרים.
  • לא. רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב.
  • כן. שוטר רשאי להפסיק את נסיעת הרכב עד שיפורק המטען או עד שהעניין יוסדר בהתאם להוראות החוק.
  • כן. אבל רק אם משקלו הכולל גבוה ב-20 אחוזים או יותר מן המשקל המותר בחוק.

| «C1» | «C» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה