עמוד הבית

1405. האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?

  • לא, המשקל המצוין בשטר המטען אינו עובדה מוגמרת, מוצקה ומקובלת.
  • כן, רק למטענים שמשקלם 10,000 ק"ג לכל היותר.
  • כן, הצגת משקלו של המטען בשטר המטען מהווה הוכחה לנכונות המשקל בגבולות של 20 אחוזים מעל או מתחת למצוין בשטר המטען.
  • כן.

| «C1» | «C» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה