עמוד הבית

0341. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

  • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
  • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
  • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
  • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה