עמוד הבית

1651. האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?

  • רשאי, אבל השוני צריך להיות לא יותר מעשרה אחוזים מן הגודל הרשום ברישיון הרכב – לכאן או לכאן.
  • רשאי. הדבר יכול לחסוך לו דלק.
  • אינו רשאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור מוקדם מרשות הרישוי.
  • רשאי – אבל רק בעל תלת-אופנוע ובעל אופנוע עם רכב צדי.

| «A» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה