עמוד הבית

0303. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

  • לא נכון. החוק מציין במפורש איסור נהיגה בהשפעת כמות מסוימת של סמים משכרים בדם.
  • נכון. החוק אוסר רק נהיגה בהשפעת אלכוהול.
  • לא נכון. החוק אוסר במפורש נהיגה בהשפעת סמים משכרים.
  • נכון, מאחר ששימוש בסמים משכרים אינו אסור בחוק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה