עמוד הבית

1249. מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?

  • כל נהג מונית רשאי להסיע נוסעים מנמל תעופה בן-גוריון.
  • אין היתר להסעת נוסעים מנמל התעופה בן-גוריון, אלא בתיאום זמנים מדויק עמם.
  • המונית תפעל רק בתיאום עם הנוסע הזקוק להסעה, כולל זמני המראה ונחיתה הקשורים בה.
  • רק מונית שלה היתר מאת הרשות יכולה לפעול בנמל התעופה, ורק בהתאם לתנאי ההיתר, כולל העמדה וחנייה של המונית.

| «D» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה