עמוד הבית

1333. לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:

  • בתום עשר שנים משנת ייצורו.
  • בתום 19 שנים משנת ייצורו.
  • אין הגבלה בחוק לחידוש רישיון לרכב כזה.
  • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.

| «C1» | «C» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה