עמוד הבית

1674. "נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:

  • רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג, בתנאי שלא הורשע ביותר מעבירה אחת כ"נוהג חדש".
  • רשות הרישוי רשאית לזמנו למבחני נהיגה, ואם יעמוד בהם, ייחשב שוב לנוהג חדש למשך שנתיים.
  • רשות הרישוי חייבת לחדש את רישיונו כנהג רגיל, ללא הגבלת "נוהג חדש".
  • רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. הרשות אינה רשאית להתנות תנאים כלשהם לצורך חידוש רישיון הנהיגה.

| «C1» | «В» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:56

 
למעלה