עמוד הבית

1160. מי פטור משכר נסיעה במונית בקו שירות?

  • ילד אחד שגילו אינו עולה על חמש שנים המלווה על ידי מבוגר.
  • כל ילד בן פחות מחמש שנים פטור מתשלום.
  • איש אינו פטור, אך כל שלושה ילדים משלמים כרטיס אחד.
  • איש אינו פטור. הפטור ניתן לנסיעה באוטובוסים בלבד.

| «D» |

עדכון אחרון ב-חמישי, 22 ספטמבר 2011 07:57

 
למעלה