מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא חוקי התנועה
עמוד הביתחוקי התנועה
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא חוקי התנועה

הדפסה

 • 0105. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

  • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
  • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
  • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
  • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
  3105

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0106. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

  • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
  • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
  • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
  • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
  3106

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0107. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

  • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
  • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
  • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
  • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0108. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
  • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
  • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
  • מנתיב 8 לנתיב 6.
  3108

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0109. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

  • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
  • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
  • שאין רכב בתנועה מימיני.
  • כיוון נכון של המראה השמאלית.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0110. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  3110

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0111. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 1 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 לנתיב 4.
  3111

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0112. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
  • מנתיב 2 לנתיב 5.
  3112

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0113. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 1 לנתיב 4.
  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 לנתיב 4.
  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
  3113

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0114. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

  • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  • מנתיב 1 לנתיב 3.
  • מנתיב 2 לנתיב 5.
  • מנתיב 2 לנתיב 3.
  3114

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0115. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

  • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  • מנתיב 1 לנתיב 4.
  • מנתיב 2 לנתיב 4.
  • מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  3115

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0116. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

  • מנתיב 5 לנתיב 4.
  • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
  • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
  • מנתיב 6 לנתיב 4.
  3116

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0117. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

  • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
  • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
  • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
  • הפנייה מותרת בצומת בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0118. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

  • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
  • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
  • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
  • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0119. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

  • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
  • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
  • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
  • מהנתיב השמאלי בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0120. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

  • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
  • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
  • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
  • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
  3120

  | «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |
 • 0121. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

  • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
  • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
  • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
  • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0122. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

  • מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר.
  • אם צריך, יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, ויאפשר לרכב העולה להמשיך בנסיעתו.
  • די אם שניהם יימינו לשפת הכביש, כדי למנוע התנגשות.
  • אם צריך, יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, ויאפשר לרכב היורד להמשיך בנסיעתו.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0123. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

  • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
  • מצדו השמאלי בלבד.
  • גם מימין וגם משמאל.
  • מצדו הימני בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0124. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

  • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
  • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
  • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
  • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 6 מ 45
למעלה