מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא חוקי התנועה
עמוד הביתחוקי התנועה
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא חוקי התנועה

הדפסה

 • 0170. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:

  • האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
  • האות יינתן בקצב מהיר ואחיד.
  • האות יינתן על ידי צפירה ארוכה ומתמשכת.
  • החוק מחייב שלוש צפירות לפחות.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0171. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

  • מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
  • מותר לצפור בכל מצב, ובלבד שהאות יינתן בצורה ממושכת ואחידה.
  • מותר לצפור רק בצופר אוויר.
  • מותר להשתמש בצופר בדרך עירונית בכל מצב.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0172. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

  • 1
  • 8
  • 3
  • 2
  3082

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0173. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?

  • עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש.
  • האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
  • ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את הכלל "מגיע ראשון יוצא ראשון". הולכי הרגל יחכו.
  • עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0174. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

  • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
  • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
  • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
  • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0175. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

  • לרכב המהיר ביותר.
  • רק לרכב הבא ממול.
  • רק לרכב הבא משמאל.
  • לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0176. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

  • רחוב א' (A) ורחוב ג' (C).
  • רחוב ג' (C) בלבד.
  • רחוב א' (A).
  • רחוב ב' (B) ורחוב ג' (C).
  3176

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0177. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

  • עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
  • האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
  • ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל "מגיע ראשון, יוצא ראשון". הולכי רגל יחכו.
  • אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנות דלק.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0178. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

  • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל בלבד.
  • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
  • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
  • ביציאה כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0187. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

  • כשתמרור "עצור" או רמזור אדום מוצבים בכיוון נסיעתך.
  • מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש, בלי להפריע להם.
  • כשהמחסום מתחיל להתרומם.
  • כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
  3155

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0189. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?

  • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
  • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
  • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
  • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0190. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

  • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
  • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
  • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
  • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
  3190

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0191. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

  • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
  • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
  • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
  • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0192. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

  • יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
  • סע! זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך.
  • יש לנצל את המדרכה למעבר, אם היא פנויה.
  • יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0193. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

  • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
  • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
  • מותר תמיד.
  • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
  3896

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0196. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

  • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
  • מותר רק לרכב ציבורי.
  • מותר רק באור יום.
  • אסור לחלוטין.
  3147

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |
 • 0197. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

  • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
  • אסור, פרט לרכב ציבורי.
  • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
  • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
  3147

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |
 • 0198. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

  • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
  • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
  • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
  • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.

  | «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |
 • 0199. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?

  • כאשר הרכב אינו נעול.
  • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
  • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
  • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0200. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?

  • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
  • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
  • אסור.
  • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 9 מ 45
למעלה