מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא חוקי התנועה
עמוד הביתחוקי התנועהרכב פרטי נוסעים ואופנוע
דרגות B, A1, A2מבחן הנהיגה העיוני : רכב פרטי נוסעים ואופנוע
 • רכב מנועי במשקל כולל מותר לא יותר מ- 3,500 ק"ג, ורשאי להסיע עד 8 נוסעים בנוסף לנהג (פרט למונית, אז"צ ורכב סיור), דרגה B;
 • רכב דו גלגל' (אופנוע) דרגה A לסוגיה.
מאגר השאלות בנושא חוקי התנועה
הדפסה

 • 0711. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

  • לאף אחד. לך (3) יש זכות קדימה
  • לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
  • לאוטובוס בלבד (2).
  • לרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
  3711

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0712. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?

  • האוטובוס הצהוב (1).
  • הרכב הפונה שמאלה (3).
  • הרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
  • רוכב האופניים (2).
  3712

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0714. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

  • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
  • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
  • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
  • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
  3714

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0715. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

  • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
  • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
  • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
  3715

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0716. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

  • תמיד הטרקטור (2) ייכנס אחרון אל הצומת.
  • אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
  • הרכב הפונה שמאלה (3), הרכב הכחול (1), הטרקטור (2).
  • הטרקטור (2), אתה הרכב הפונה שמאלה(3), הרכב הכחול (1).
  3716

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0717. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

  • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
  • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
  • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
  • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
  3717

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0718. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

  • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
  • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1) ולמשאית (2).
  • היכנס (3) לצומת. לך יש זכות קדימה בצומת.
  • אפשר לרכב הגדול (2) לנסוע. תמיד זכות הקדימה היא של הרכב הגדול.
  3718

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0719. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

  • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (2).
  • עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לרכב הכחול (1).
  • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (2,1).
  3719

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0720. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

  • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
  • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
  • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
  • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
  3720

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0721. בתמונה שלפניך:

  • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
  • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
  • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
  • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
  3721

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0722. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

  • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
  • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
  • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
  • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0724. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

  • הרכב משמאל ייסע ראשון (2), אחריו הרכב מימין (1) ולבסוף אתה (3).
  • הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב משמאל (2) ולבסוף הרכב מימין (1).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב מימין (1) ולבסוף הרכב משמאל (2).
  3724

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0725. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

  • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
  • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
  • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
  • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
  3725

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0726. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

  • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
  • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
  • סע בנתיב הימני בלבד.
  • עצור מתחת לחץ הירוק.
  3726

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0727. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

  • הנתיב השמאלי.
  • הנתיב הימני – תמיד.
  • הנתיב הפנוי יותר.
  • לא משנה איזה נתיב.
  3727

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0728. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

  • הטנדר הסגול (3).
  • שלושתם נוסעים לפי החוק.
  • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
  • רכב כיבוי האש (2).
  3728

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0729. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

  • עבור לנתיב הימני הסמוך.
  • השתמש בנתיב המהיר ביותר.
  • המשך לנסוע בנתיב נסיעתך.
  • עצור עד שיתחלף החץ לירוק.
  3729

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0734. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?

  • בתא המנוע של הרכב.
  • בתא המטען של הרכב.
  • בתא הנהג של הרכב.
  • ליד גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי).

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0736. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

  • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
  • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
  • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
  • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0744. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

  • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
  • רק בדרך עירונית.
  • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
  • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 17 מ 25
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב

זימון תור מראש ותשלום אגרת מבחן עיוני
משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה.

רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"