מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא חוקי התנועה
עמוד הביתחוקי התנועהרכב פרטי נוסעים ואופנוע
דרגות B, A1, A2

מבחן הנהיגה העיוני - רכב פרטי נוסעים ואופנוע

 • רכב מנועי במשקל כולל מותר לא יותר מ- 3,500 ק"ג, ורשאי להסיע עד 8 נוסעים בנוסף לנהג (פרט למונית, אז"צ ורכב סיור), דרגה B;
 • רכב דו גלגל' (אופנוע) דרגה A לסוגיה.

מאגר השאלות בנושא חוקי התנועה

הדפסה

 • 0711. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

  • לאף אחד. לך (3) יש זכות קדימה
  • לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
  • לאוטובוס בלבד (2).
  • לרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
  3711

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0712. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?

  • האוטובוס הצהוב (1).
  • הרכב הפונה שמאלה (3).
  • הרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
  • רוכב האופניים (2).
  3712

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0714. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

  • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
  • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
  • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
  • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
  3714

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0715. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

  • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
  • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
  • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
  3715

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0716. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

  • תמיד הטרקטור (2) ייכנס אחרון אל הצומת.
  • אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
  • הרכב הפונה שמאלה (3), הרכב הכחול (1), הטרקטור (2).
  • הטרקטור (2), אתה הרכב הפונה שמאלה(3), הרכב הכחול (1).
  3716

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0717. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

  • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
  • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
  • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
  • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
  3717

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0718. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

  • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
  • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1) ולמשאית (2).
  • היכנס (3) לצומת. לך יש זכות קדימה בצומת.
  • אפשר לרכב הגדול (2) לנסוע. תמיד זכות הקדימה היא של הרכב הגדול.
  3718

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0719. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

  • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (2).
  • עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לרכב הכחול (1).
  • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (2,1).
  3719

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0720. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

  • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
  • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
  • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
  • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
  3720

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0721. בתמונה שלפניך:

  • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
  • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
  • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
  • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
  3721

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0722. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

  • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
  • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
  • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
  • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0724. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

  • הרכב משמאל ייסע ראשון (2), אחריו הרכב מימין (1) ולבסוף אתה (3).
  • הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב משמאל (2) ולבסוף הרכב מימין (1).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב מימין (1) ולבסוף הרכב משמאל (2).
  3724

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0725. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

  • עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
  • צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
  • היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
  • אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
  3725

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0726. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

  • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
  • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
  • סע בנתיב הימני בלבד.
  • עצור מתחת לחץ הירוק.
  3726

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0727. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

  • הנתיב השמאלי.
  • הנתיב הימני – תמיד.
  • הנתיב הפנוי יותר.
  • לא משנה איזה נתיב.
  3727

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0728. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

  • הטנדר הסגול (3).
  • שלושתם נוסעים לפי החוק.
  • הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
  • רכב כיבוי האש (2).
  3728

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0729. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

  • עבור לנתיב הימני הסמוך.
  • השתמש בנתיב המהיר ביותר.
  • המשך לנסוע בנתיב נסיעתך.
  • עצור עד שיתחלף החץ לירוק.
  3729

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0734. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?

  • בתא המנוע של הרכב.
  • בתא המטען של הרכב.
  • בתא הנהג של הרכב.
  • ליד גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי).

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0736. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

  • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
  • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
  • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
  • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0744. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

  • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
  • רק בדרך עירונית.
  • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
  • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 17 מ 25
למעלה