מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0452. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור במרחק 12 מטרים מהמסילה, לבדוק אם מתקרבת רכבת.
  • כאשר רואים אורות רכבת, עצור 20 מטרים לפני המפגש.
  • האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
  • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.
  3451

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0453. מה פירוש התמרור?

  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
  • כאשר רואים את אורות הרכבת, יש לעצור שישה מטרים לפני המסילה.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-170 מטרים לפני המפגש.
  3453

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0454. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
  • האט ועצור. מסילת רכבת 50 מטרים לפניך.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • יש לעצור תמיד – במרחק של מטר אחד לפני מפגש מסילת הברזל.
  3453

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0455. מה משמעות התמרור?

  • העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.
  • הגבר מהירות וחצה את מסילת הרכבת במהירות האפשרית. סיים עקיפה אחרי המפגש.
  • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 20 מטרים לפני המסילה ואל תנסה לעקוף.
  • עצור במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה, לבדוק אם רכב אחר אינו מנסה לעקוף אותך.
  3453

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0456. מה פירוש התמרור?

  • מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת.
  • מקום מפגש מסילת ברזל – שתי מסילות.
  • צומת הצטלבות לפניך.
  • אתר עבודות בכביש.
  3456

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0457. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
  • התכונן לעצור לפני הצומת.
  • כאשר אורות המחסום מהבהבים, הגבר מהירות ועבור את ההצטלבות.
  • עצור לפני המסילה בכל מקרה.
  3456

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0458. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה.
  • האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.
  3456

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0459. מה פירוש התמרור?

  • אתה מתקרב לתחנת רכבת.
  • מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
  • זהירות! מחסום רכבת.
  • מקום מפגש של מסילת ברזל. תנועת רכבות בשני הכיוונים.
  3459

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0460. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • לעצור ולהמתין להוראות של אתת/דגלן.
  • להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
  • להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה.
  • עבור את המסילה במהירות.
  3459

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0461. מה פירוש התמרור?

  • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
  • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
  • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
  • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
  3461

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

  • 302
  • 301
  • 303
  • 307
  3462

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0463. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • התכונן לעצור את רכבך בעוד כ-300 מטרים.
  • התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
  • עצור לפני התמרור.
  • תן זכות קדימה לרכב הנמצא במעגל התנועה.
  3461

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0464. מה פירוש התמרור?

  • כביש ללא מוצא.
  • ירידה תלולה.
  • עלייה תלולה.
  • עלייה מסוכנת.
  3464

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0465. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

  • להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
  • להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה.
  • להשתמש בבלמים בלבד.
  • להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה.
  3464

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0466. מה פירוש התמרור?

  • סכנת החלקה.
  • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
  • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
  • כביש משובש.
  3466

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0467. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • נהג מהר בנתיב הימני.
  • שלב להילוך גבוה.
  • האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
  • נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות.
  3466

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0468. מה פירוש התמרור?

  • זהירות! ילדים בקרבת מקום.
  • זהירות! שביל להולכי רגל.
  • מעבר חצייה לילדים בלבד.
  • מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
  3468

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0469. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור תמיד ואפשר לילדים ולקשישים להגיע למעבר החצייה ולחצות בבטחה.
  • האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
  • עצור ואפשר לילדים החוצים להשלים את חצייתם במעבר.
  • המשך בנסיעה גם אם הולכי רגל חוצים.
  3468

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0470. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

  • 226
  • 901
  • 413
  • 306
  3470

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0471. מה פירוש התמרור?

  • מקום מעבר חצייה לילדים בלבד.
  • הולכי רגל בקרבת מקום.
  • ילדים בקרבת מקום.
  • שביל להולכי רגל.
  3471

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 6 מ 20
למעלה