מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0472. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
  • צפור ממושכות לפני התמרור.
  • הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.
  3471

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0473. מה פירוש התמרור?

  • עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול.
  • תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
  • זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
  • כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות.
  3473

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0474. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • הגבר את מהירות נסיעתך, בקטע דרך צר.
  • הישאר בנתיב הימני, כי העקיפה האסורה.
  • היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
  • נהג כרגיל. הנוהגים ממול חייבים לתת לך זכות קדימה.
  3473

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0475. מה פירוש התמרור?

  • היזהר! ירידה מסוכנת.
  • תן זכות קדימה לכל רכב בדרך.
  • שים לב, מצלמת מהירות לפניך.
  • מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
  3475

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0476. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לכלי רכב ולהולכי רגל.
  • עבור במהירות את קטע הדרך.
  • האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
  • האט ושלב להילוך סרק (ניוטרל).
  3475

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0477. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

  • תמרור מודיעין.
  • תמרור הכוונה.
  • תמרור הוריה או איסור.
  • תמרור אזהרה.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0482. מה משמעות התמרור?

  • הפנייה ימינה היא לכביש חד-סטרי.
  • הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד.
  • ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
  • הפנייה ימינה אסורה.
  3482

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0483. מה פירוש התמרור?

  • מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
  • לאורך קטע של 2,500 מטרים יש עלייה תלולה המתחילה עתה.
  • בעוד 2,500 מטרים מתחילה ירידה תלולה.
  • בעוד 2,500 מטרים מתחילה עלייה מסוכנת.
  3483

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0484. מה פירוש התמרור?

  • זהירות! כביש משובש.
  • זהירות! מכשולים בדרך.
  • זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
  • זהירות! שטחים מתים.
  3484

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0485. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט בגלל עבודות בכביש.
  • האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך.
  • האט – כביש משובש לפניך.
  • האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
  3484

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0486. מה פירוש התמרור?

  • עצור! הנסיעה מותרת רק לרכב חקלאי.
  • תן זכות קדימה לטרקטורים הנוסעים בקטע.
  • הכניסה לטרקטורים אסורה.
  • זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
  3486

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0487. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לרכב חקלאי בדרך מהירה.
  • הדלק אורות והיצמד לימין הדרך.
  • צפור ברציפות להזהרת נהגי הטרקטורים.
  • האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
  3486

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0488. מה פירוש התמרור?

  • זהירות! רכב מנועי דו-גלגלי.
  • תן זכות קדימה לרוכבי אופנועים.
  • שביל לרוכבי אופניים.
  • תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
  3419

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0489. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • התרחק משפת הכביש הימנית.
  • סע בשמאל הכביש כדי לא לסכן איש.
  • האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
  • זכות הקדימה שלך. המשך לנסוע במהירות.
  3419

  | «C1» | «C» | «A» | «1» | «В» |
 • 0490. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
  • הכניסה אסורה לרכב מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
  • כביש סגור – בשני הכיוונים – לכל רכב.
  • הכניסה אסורה בנתיב המסומן מתחת לתמרור.
  3490

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0491. מה משמעות התמרור?

  • תמרור מודיעין: הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי בשני הכיוונים.
  • תמרור אזהרה: הכניסה אסורה לרכב מנועי בשני הכיוונים.
  • כביש דו-סטרי לפניך.
  • אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
  3491

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0492. מה פירוש התמרורים?

  • אסורה פניית פרסה לשמאל בלבד.
  • הפנייה שמאלה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
  • אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה שמאלה.
  • הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.
  3492

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0493. מה משמעות התמרור?

  • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
  • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
  • קצה קטע הדרך העירונית.
  • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.
  3493

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0494. מה משמעות התמרור?

  • אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה שמאלה.
  • הפנייה שמאלה אסורה.
  • פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
  • אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות החשכה בלבד.
  3494

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0495. מה פירוש התמרור?

  • זכות הקדימה בדרך הצרה היא שלך.
  • תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • תנועה דו-סטרית לפניך.
  • מגבלות בתנועה מימין הדרך.
  3495

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 7 מ 20
למעלה