מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0496. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
  • הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן קצר.
  • המשך בנסיעה במהירות הרגילה – זכות הקדימה שלך.
  • הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני.
  3495

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0497. מה פירוש התמרור?

  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
  • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי הנע על יותר משישה גלגלים.
  3497

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0498. על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

  • רשאי, רק בכביש חד-סטרי.
  • כן.
  • רשאי, ביום בלבד.
  • לא.
  3497

  | «A» | «В» |
 • 0499. מה פירוש התמרור?

  • אסור לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר משמונה טונות, לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי.
  • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12 טונות לעקוף.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפחות 14 טונות רשאי לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי, הנע על יותר משני גלגלים.
  • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).
  3499

  | «C1» | «C» |
 • 0500. מה פירוש התמרור?

  • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור עקיפה.
  • קצה קטע דרך שאינה עירונית.
  • קצה קטע דרך עירונית.
  • קצה קטע הדרך שבו משאיות רשאיות לנסוע בשול.
  3386

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0501. מה פירוש התמרור?

  • אסורה כניסת רכב פרטי.
  • אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
  • אסורה חניית כל רכב.
  • אסורה כניסת כל רכב, פרט לרכב נוסעים פרטי.
  3501

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0502. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

  • הכניסה מותרת בכביש דו-סטרי בלבד.
  • הכניסה אסורה בהחלט.
  • הכניסה אסורה בדרך מהירה בלבד.
  • כן, בתנאי שאין לו רכב צדי.
  3501

  | «A» | «В» |
 • 0503. מה משמעות התמרור?

  • הכניסה אסורה לאופניים.
  • אסורה הכניסה לאופנוע.
  • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
  • הכניסה מותרת לאופנוע.
  3503

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0504. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

  • 622
  • 111
  • 145
  • 109
  3504

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0505. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

  • כן.
  • כן. הכניסה אסורה לתלת - אופנוע בלבד.
  • כן. הכניסה מותרת לכל רכב מנועי בדרך לפניך.
  • לא.
  3505

  | «A» | «В» |
 • 0506. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

  • כן. הכניסה אסורה לרכב משא בלבד.
  • כן. הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
  • כן.
  • לא.
  3505

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0507. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה יותר מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי.
  3507

  | «C1» | «C» | «D» |
 • 0508. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  3508

  | «C1» | «C» | «D» |
 • 0509. מה משמעות התמרור?

  • הכניסה אסורה רק לרכב מסחרי שרוחבו גדול מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
  • הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שרוחבו פחות מן הרוחב הרשום בתמרור.
  3509

  | «C1» | «C» | «1» | «В» |
 • 0510. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לרכב שרוחב המטען שלו גדול יותר מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שגובהו קטן מהגובה הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שעם או בלי מטענו הוא גבוה מן הגובה הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לרכב לא מנועי בלבד שגובהו יותר משלושה מטרים.
  3418

  | «C1» | «C» |
 • 0511. מה משמעות התמרור?

  • האט לביקורת דרכונים.
  • אין צורך לעצור לביקורת מכס (זהו מתקן דיוטי-פרי).
  • חובה לעצור רק אם יש לך מה להצהיר.
  • חובה לעצור לביקורת מכס.
  3511

  | «C1» | «C» | «D» |
 • 0512. מה פירוש התמרורים?

  • בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ-60 קמ"ש; ביום – מותר.
  • הגבלת משקל – 60 טונות.
  • מהירות מיוחדת: בזמן ערפל או אובך אסור לנסוע מהר יותר מן הרשום.
  • מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
  3512

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0513. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

  • מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
  • אסור לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
  • סע בכיוון החץ הצהוב בלבד.
  • הנסיעה בכביש מותרת מצד ימין של הקו הצהוב שבכביש.
  3513

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0514. עד היכן תוקפם של התמרורים?

  • עד לתחנת האוטובוס הקרובה.
  • תוקפם של תמרורים אלה יפוגו בהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות.
  • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
  • עד לרמזור הקרוב, ובתנאי שהאור ברמזור דולק האור הירוק.
  3512

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0515. מה פירוש התמרור?

  • המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת לפניך והיא חלה על כל רכב.
  • אסור לנסוע לאט יותר (בקמ"ש) מהמצוין בתמרור.
  • קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
  • מהירות מיוחדת – לרכב אטי בלבד.
  3385

  | «C1» | «C» | «D» |

דף 8 מ 20
למעלה