מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0518. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

  • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
  • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
  • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
  • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
  3093

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0519. מה פירוש התמרור?

  • קצה אזור דרכים עירוניות.
  • כניסה לאזור דרכים עירוניות.
  • דרך פנימית העוברת בקיבוץ או במושב בלבד.
  • זהירות, מוסדות ציבור.
  3519

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0520. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?

  • אתה נכנס לאזור שבו יש עבודות בדרך.
  • דרכים אלו עוברות בקיבוץ או במושב בלבד.
  • דרכים אלו מחברות בין ערים ראשיות.
  • אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
  3519

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0521. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

  • אין הגבלת מהירות.
  • 60 קמ״ש.
  • 50קמ"ש.
  • 30 קמ״ש.
  3519

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0522. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

  • 425
  • 432
  • 220
  • 301
  3522

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0523. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

  • 212
  • 303
  • 210
  • 209
  3523

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0524. תוקפו של התמרור עד:

  • לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת.
  • לצומת המרומזר הקרוב בלבד.
  • לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
  • לתמרור המציין דרך שאינה עירונית.
  3524

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0525. מה פירוש התמרור?

  • עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
  • העצירה מותרת, אבל החנייה אסורה.
  • העצירה והחנייה מותרות, פרט לשבתות ולחגים.
  • אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך.
  3015

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0526. תוקפו של התמרור:

  • עד לתמרור מהירות מיוחדת.
  • עד לצומת המרומזר הקרוב.
  • עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס.
  • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
  3015

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0527. מה פירוש התמרור?

  • מכאן ואילך אסור לחנות.
  • קצה אזור דרכים עירוניות.
  • מכאן ואילך החנייה מותרת.
  • קצה איסור עקיפה.
  3527

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0528. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
  • הכניסה מותרת רק לרכב דו-גלגלי המשמש ללימוד נהיגה.
  • הכניסה מותרת לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
  • הכניסה אסורה לנהגים חדשים.
  3528

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0529. תוקפו של התמרור עד:

  • לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים עירוניות.
  • לתמרור יציאה מדרך עירונית.
  • לתמרור המבטל אותו.
  • לצומת המרומזר הקרוב.
  3528

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0530. מה מציין התמרור?

  • קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
  • קצה תחום של חנייה ועצירה לרכב.
  • קצה תחום אזור דרכים עירוניות.
  • קצה התחום של דרך מהירה.
  3530

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0531. מה פירוש התמרור?

  • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב, למעט לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי.
  • נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית.
  • נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
  • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על ארבעה גלגלים.
  3531

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0532. תוקפו של התמרור עד:

  • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
  • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
  • לתחנת האוטובוס הקרובה.
  • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
  3531

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0533. מה פירוש התמרור?

  • עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך.
  • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
  • סכנה כללית.
  • תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת.
  3443

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0534. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

  • סע! לך זכות קדימה בצומת שלפניך.
  • יש לעצור ולהמשיך בנסיעה: לך יש זכות קדימה בצומת.
  • יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה ולבחון את התנועה המגיעה.
  • יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.
  3443

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0535. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

  • אם סומן קו עצירה, עצור מיד אחרי הקו.
  • במרכז הצומת, במקום ששם שדה הראייה הטוב ביותר.
  • אם סומן קו עצירה, עצור לפני הקו וסמוך לו. אם אין קו עצירה, עצור במקום שבו תוכל לראות את התנועה.
  • עצור לפני הצומת, בכל מקום שתחפוץ.
  3184

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0536. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

  • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין.
  • שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
  • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת ממול.
  • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל.
  3184

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0537. מה פירוש התמרור?

  • עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
  • עצור לרגע והמשך בדרכך.
  • עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
  • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך – בעת ביצוע עבודות בדרך.
  3537

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 9 מ 20
למעלה