מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0538. מה משמעות התמרור?

  • התקדם בזהירות (תמרור נייד).
  • עצור והמתן להוראות המכוון.
  • סע נסיעה רצופה. העצירה אסורה.
  • סע במהירות.
  3538

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0539. מה פירוש התמרור?

  • סע ימינה. פנה אחרי התמרור.
  • פנייה שמאלה ואחר כך ימינה.
  • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
  • דרך מפותלת.
  3539

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0540. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
  • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב נוסעים פרטי בלבד.
  • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
  • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד.
  3540

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0541. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

  • אסור תמיד.
  • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
  • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
  • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
  3541

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0542. מה פירוש התמרור?

  • פנה שמאלה מאחורי התמרור.
  • סע רק שמאלה. פניית פרסה אסורה.
  • סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
  • כניסה לכביש חד-סטרי.
  3541

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0543. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

  • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
  • אסור.
  • מותר – באור יום בלבד.
  • מותר - גם אם מוצב תמרור האוסר זאת.
  3539

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0544. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • סע ימינה ופנה לפני התמרור.
  • פנה פניית פרסה ימינה בצומת הקרוב.
  • פנה ימינה אחרי התמרור.
  • סע שמאלה ואחר כך ימינה.
  3544

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0545. מה פירוש התמרור?

  • כניסה לכביש חד-סטרי.
  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
  • סע ישר קדימה בלבד.
  • תנועה דו-סטרית לפניך.
  3545

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0546. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

  • מותר, רק בשעות היום.
  • מותר, בצומת מרומזר.
  • אסור.
  • מותר, רק בצומת.
  3545

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0547. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

  • יש עלייה תלולה לפניך.
  • מותר לנסוע ישר קדימה מהנתיב השמאלי בלבד.
  • הכביש שמעבר לצומת הוא כביש חד-סטרי.
  • מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
  3545

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0548. מה פירוש הסמל?

  • חניון לתיקון אוטובוסים בלבד.
  • חניון-לילה לאוטובוסים בלבד.
  • חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד.
  • חנה וסע.
  3548

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0549. מה פירוש התמרור?

  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני בלבד.
  • דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת הקרוב.
  • סע ימינה או שמאלה.
  • פניית פרסה שמאלה אסורה.
  3549

  | «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |
 • 0550. מה פירוש התמרור?

  • בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה.
  • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
  • לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. עבור את המעגל מימינו.
  3550

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0551. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.
  • כשאתה נוסע במעגל התנועה עליך לתת זכות קדימה למתקרבים למעגל מהזרועות השונות.
  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
  • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
  3550

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0552. מה פירוש התמרור?

  • הפנייה ימינה או שמאלה אסורה.
  • הנסיעה קדימה אסורה.
  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
  • מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
  3552

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0553. מה מציין התמרור?

  • מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה.
  • מעגל תנועה לפניך.
  • מזרקה פעילה.
  • הנהג חייב לפנות פניית פרסה.
  3550

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0554. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

  • עבור רק משמאל. לתחבורה ציבורית מותר לנסוע גם מימין.
  • עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
  • נהג ישר (קדימה) בלבד.
  • עבור מימין או משמאל לפי בחירתך.
  3513

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0555. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

  • עבור את התמרור מימינו. רק לנוהג ברכב ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור.
  • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה.
  • מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
  • עבור את התמרור רק משמאלו.
  3552

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0556. מה פירוש התמרור?

  • רחוב מימין ללא מוצא.
  • לך יש זכות קדימה בדרך החוצה.
  • דרך לרכב מנועי בלבד.
  • כניסה מיוחדת לבתי ספר או גני ילדים.
  3556

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0557. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

  • מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
  • אסור לעקוף – עד למקום שבו מוצב תמרור "קצה איסור עקיפה".
  • אסור לעקוף – עד למקום ששם הופך קו הקטעים לקו רצוף.
  • מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד.
  3557

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 10 מ 20
למעלה