מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
100_dargot שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה
• רכב פרטי נוסעים - B   • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1    • רכב משא כבד - C   • רכב ציבורי - D
מאגר השאלות בנושא תמרורים
הדפסה

 • 0363. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

  • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
  • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
  • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
  • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
  3363

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0365. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

  • 205
  • 115
  • 208
  • 119
  3365

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0367. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

  • 702
  • 122
  • 114
  • 705
  3367

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0368. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

  • 136
  • 135
  • 226
  • 306
  3368

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0369. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

  • 114
  • 145
  • 122
  • 121
  3369

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0370. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

  • 123
  • 301
  • 115
  • 310
  3370

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0371. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

  • 128
  • 134
  • 130
  • 133
  3371

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0372. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

  • 132
  • 131
  • 133
  • 128
  3372

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0373. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

  • 308
  • 402
  • 307
  • 401
  3373

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0374. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

  • 130
  • 134
  • 128
  • 133
  3371

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0375. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

  • 226
  • 220
  • 136
  • 306
  3375

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0376. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

  • 226
  • 306
  • 220
  • 136
  3376

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0377. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

  • 135
  • 139
  • 150
  • 301
  3377

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0378. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

  • 618
  • 145
  • 620
  • 308
  3378

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0380. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

  • 202
  • 203
  • 205
  • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.
  3380

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0381. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

  • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
  • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
  • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
  • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.
  3381

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0382. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

  • 123
  • 214
  • 215
  • 213
  3382

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0383. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

  • 424
  • 218
  • 407
  • 418
  3383

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0384. מה ההבדל בין התמרורים?

  • אין הבדל ביניהם.
  • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
  3384

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0385. מה משמעות התמרור?

  • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
  • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
  • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
  • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.
  3385

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 2 מ 20
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב
תשלומי אגרת רשיון נהיגה ורכב

זימון תור מראש ותשלום אגרת מבחן עיוני
משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה.

רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"