מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0363. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

  • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
  • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
  • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
  • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
  3363

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0365. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

  • 205
  • 115
  • 208
  • 119
  3365

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0367. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

  • 702
  • 122
  • 114
  • 705
  3367

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0368. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

  • 136
  • 135
  • 226
  • 306
  3368

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0369. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

  • 114
  • 145
  • 122
  • 121
  3369

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0370. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

  • 123
  • 301
  • 115
  • 310
  3370

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0371. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

  • 128
  • 134
  • 130
  • 133
  3371

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0372. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

  • 132
  • 131
  • 133
  • 128
  3372

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0373. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

  • 308
  • 402
  • 307
  • 401
  3373

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0374. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

  • 130
  • 134
  • 128
  • 133
  3371

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0375. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

  • 226
  • 220
  • 136
  • 306
  3375

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0376. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

  • 226
  • 306
  • 220
  • 136
  3376

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0377. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

  • 135
  • 139
  • 150
  • 301
  3377

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0378. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

  • 618
  • 145
  • 620
  • 308
  3378

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0380. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

  • 202
  • 203
  • 205
  • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.
  3380

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0381. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

  • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
  • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
  • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
  • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.
  3381

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0382. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

  • 123
  • 214
  • 215
  • 213
  3382

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0383. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

  • 424
  • 218
  • 407
  • 418
  3383

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0384. מה ההבדל בין התמרורים?

  • אין הבדל ביניהם.
  • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
  3384

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0385. מה משמעות התמרור?

  • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
  • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
  • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
  • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.
  3385

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 2 מ 20
למעלה