מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0386. מה משמעות התמרור?

  • אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי.
  • אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות.
  • קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
  • אין לעקוף אוטובוס.
  3386

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0387. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

  • 307
  • 303
  • 121
  • 301
  3387

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0390. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

  • 622
  • 145
  • 307
  • 504
  3390

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0391. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

  • 438
  • 304
  • 302
  • 402
  3391

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0393. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

  • 434
  • 433
  • 817
  • 432
  3393

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0394. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

  • 307
  • 130
  • 135
  • 132
  3394

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0395. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

  • 428
  • 205
  • 429
  • 431
  3395

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0396. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

  • 424
  • 426
  • 432
  • 504
  3396

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0397. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

  • 402
  • 618
  • 307
  • 401
  3397

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0400. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

  • 432
  • 627
  • 626
  • 435
  3400

  | «C1» | «В» |
 • 0401. מטרתו של תמרור מודיעין:

  • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
  • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
  • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
  • לקבוע איסורים.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0402. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

  • 815
  • 819
  • 513
  • 512
  3402

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0403. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

  • 310
  • 308
  • 504
  • 301
  3403

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0404. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

  • 302
  • 309
  • 308
  • 303
  3404

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0405. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

  • 701
  • 122
  • 703
  • 702
  3405

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0406. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

  • 703
  • 705
  • 702
  • 122
  3405

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0407. מה פירוש התמרור?

  • עבודות בכביש.
  • כביש משובש.
  • דרך הררית.
  • פסי האטה לפניך.
  3407

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0408. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

  • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
  • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
  • ציית להוראות עובדי מע״צ.
  • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
  3407

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0409. מה פירוש התמרור?

  • סע שמאלה בלבד.
  • מותרת פניית פרסה.
  • דרך מפותלת.
  • עקומה (פנייה) חדה ימינה.
  3409

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0410. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
  • צפור לפני הכניסה לעקומה.
  • היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט.
  • סע כרגיל. אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה ולמהירות היציאה ממנה.
  3409

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 3 מ 20
למעלה