מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0411. מה פירוש התמרור?

  • עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
  • עקומת עקלתון לפניך.
  • דרך צרה ומפותלת לפניך.
  • דרך מפותלת לפניך.
  3411

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0412. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • סע באמצע הכביש והפעל את האיתות לפני כל פנייה.
  • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לעבור את המקום בזמן קצר.
  • האט ועבור לשמאל הדרך בעקומה שמאלה.
  • התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
  3411

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0413. מה פירוש התמרור?

  • דרך מפותלת.
  • תמרור הוריה: עקומת עקלתון.
  • לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
  • לפניך ירידה מסוכנת.
  3413

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0414. מה פירוש התמרור?

  • גודש תנועה לפניך.
  • מספר הנתיבים הולך וקטן.
  • הכביש הולך וצר מצד ימין.
  • גשר צר לפניך.
  3414

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0415. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • המשך בנסיעה כרגיל. זכות הקדימה שלך על פני תנועה הבאה מנגד.
  • האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
  • תן זכות קדימה בדרך צרה.
  • אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב מבט במראות.
  3415

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0416. מה פירוש התמרור?

  • זהירות, אבנים מתדרדרות.
  • זהירות, פסי האטה לפניך.
  • עבודות בדרך.
  • עבודות ארכאולוגיות לפניך.
  3416

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0417. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן הביצוע.
  • האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
  • נהג בזהירות. כביש משובש לפניך.
  • עבור את המקום במהירות בלי להפריע לעובדים בדרך.
  3416

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0418. מה פירוש התמרור?

  • כניסה למנהרה.
  • כביש צר ונמוך.
  • הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
  • מחסום לפניך.
  3418

  | «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |
 • 0419. מה פירוש התמרור?

  • קצה הנתיב לאופניים.
  • היזהר, תנועת אופניים בדרך.
  • נתיב חד-סטרי לאופניים.
  • שביל לאופניים בלבד.
  3419

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0420. מה פירוש התמרור?

  • מקום מפגש מסילת ברזל.
  • מקום מפגש בדרך מהירה.
  • צומת קמץ לפניך.
  • צומת הצטלבות.
  3420

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0421. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

  • להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
  • לעבור את הצומת במהירות. שים לב לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת מימין.
  • לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת פנוי.
  • להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
  3420

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0422. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר.
  • לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • לא. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי בלבד.
  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
  3420

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0423. מה פירוש התמרור?

  • תמרור מודיעין: צומת מדורג ימינה.
  • בצומת, סע ימינה בלבד.
  • תמרור האוסר פנייה ימינה.
  • צומת הסתעפות ימינה.
  3423

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0424. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

  • הנוסע ישר ימשיך בנסיעתו ויוודא כי כלי הרכב המתקרבים אל הכביש הישר נותנים לו זכות קדימה.
  • יש לעצור תמיד לפני הצומת ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין ומתכוונים לפנות שמאלה.
  • יש להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת ממול.
  • יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
  3423

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0425. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לרכב ציבורי בלבד.
  • לא. כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • לא. כללי מתן זכות קדימה נקבעים על פי לחץ התנועה.
  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור, זכות הקדימה תינתן לכלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר בלבד.
  3423

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0426. מה פירוש התמרור?

  • צומת קמץ לפניך.
  • רחוב ללא מוצא לפניך.
  • תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה.
  • תמרור הוריה: סע ימינה בלבד.
  3426

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0427. היכן מוצב התמרור?

  • בתוך הצומת.
  • אחרי הצומת.
  • במרחק סביר מהצומת.
  • אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור.
  3426

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0428. מה פירוש התמרור?

  • צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
  • לפניך צומת קמץ שמאלה ואחריו צומת קמץ ימינה.
  • תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה.
  • תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר מכן לרכב הבא משמאל.
  3428

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0429. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

  • לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • כן. על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
  • כן. יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל.
  • כן. זכות הקדימה היא שלך – אתה נוסע בדרך הראשית.
  3428

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0430. מה פירוש התמרור?

  • עבור את המעגל מצדו השמאלי.
  • מעגל תנועה לפניך.
  • על הנהגים הנוסעים בתוך המעגל לתת לך זכות קדימה בכניסתך למעגל.
  • אין זכות קדימה בכיכר הקרובה.
  3430

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 4 מ 20
למעלה