מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא תמרורים
עמוד הביתתמרורים
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא תמרורים

הדפסה

 • 0431. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה היא שלך.
  • האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
  • שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה.
  • עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל במהירות.
  3430

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0432. מה פירוש התמרור?

  • תמרור נייד לפניך.
  • זהירות, רמזור לפניך.
  • המשך באותה מהירות נסיעה.
  • הגבר את המהירות על מנת לפנות את הצומת.
  3432

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0433. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור תמיד לפני הצומת המרומזר.
  • התעלם ממנו. תמרור זה מחייב את הנוהגים ברכב ציבורי בלבד.
  • המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.
  • הגבר את מהירות נסיעתך כאשר מופיע אור צהוב בתמרור.
  3432

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0434. מה פירוש התמרור?

  • תן זכות קדימה לתנועה בדרך המתמזגת מימין.
  • התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין (הפנייה לדרך הצדדית מותרת).
  • אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
  • צומת – הצטלבות דרכים לפניך.
  3434

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0435. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עבור לנתיב אחר ואפשר לכלי הרכב הבאים מימין להשתלב.
  • תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין.
  • המשך בנסיעתך. שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים משמאלך. עליהם לתת לך זכות קדימה.
  • האט ותן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין.
  3435

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0436. מה פירוש התמרור?

  • לפניך התמזגות עם כביש משמאל. תן זכות קדימה ואל תפנה שמאלה.
  • קיימת חובת עצירה בכל מקרה ומתן זכות קדימה לתנועה המתמזגת מימין.
  • צומת קמץ. מותרת הפנייה לדרך הצדדית.
  • לפניך דרך ללא מוצא. הכניסה לדרך זו אסורה.
  3436

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0437. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • אתה בנתיב האצה: השתלב במהירות לתוך זרם כלי הרכב הנעים בדרך שאליה נכנסת.
  • הגבר מהירות: כלי הרכב בדרך שאליה אתה נכנס צריכים לתת לך זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
  • תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה משני הכיוונים.
  3436

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0438. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

  • לא. זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי מתן זכות קדימה.
  • לא. רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה.
  • לא. התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו מחייב מתן זכות הקדימה.
  • כן. עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך שלפניך.
  3436

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0439. מה פירוש התמרור?

  • זהירות, עובדים בכביש.
  • זהירות. סכנת החלקה.
  • זהירות! שמור מרחק.
  • גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).
  3439

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0440. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
  • הגבר מהירות ועקוף את כלי הרכב הנוסעים לאט בדרך.
  • הישמע להוראות העובדים בכביש והתקדם בהתאם לסימונים.
  • המשך בנסיעתך ושים לב להתנהגותם של כלי הרכב מימינך.
  3439

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0441. מה פירוש התמרור?

  • מפגש מסילת ברזל.
  • מפגש מסילת ברזל – יותר ממסילה אחת.
  • תמרור אזהרה לפני תחנת רכבת.
  • תמרור אזהרה 500 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל.
  3441

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0442. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • בהתקרבך למסילה צפור, פתח חלון והאזן לרעש הרכבת.
  • עצור תמיד לפני המסילה, הבט ימינה ושמאלה והמשך בנסיעתך.
  • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.
  3441

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0443. מה מחייב התמרור?

  • לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
  • לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה.
  • עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
  • הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה.
  3443

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0445. מה פירוש התמרור?

  • תחנה לרכבת נוסעים.
  • זהירות! אוטובוס חשמלי לפניך.
  • זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
  • זהירות! מפגש מסילת ברזל.
  3445

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0446. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
  • נהג בזהירות. אין לחצות מסלול של רכבת קלה.
  • עצור ותן זכות קדימה לרכבת קלה.
  • המשך בנסיעה רגילה – לך זכות קדימה באזור החצייה.
  3445

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0447. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

  • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול אסור לחצות.
  • מותר לך לעבור את הקווים בשני גלגלים בלבד.
  • אסור לך לחצות את קו ההפרדה.
  • מותר לך לעבור את הקווים בזהירות.
  3447

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0448. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • שלב הילוך נמוך, בגלל ירידה מסוכנת.
  • עצור וסע בדרך אחרת (חלופית).
  • היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.
  • הגבר מהירות כדי שלא להיפגע מאבנים מתדרדרות.
  3448

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0449. מה פירוש התמרור?

  • לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
  • לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-30 מטרים לפני המפגש).
  • לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-100 מטרים לפני המפגש).
  • לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-150 מטרים לפני המפגש).
  3449

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0450. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור במרחק שני מטרים מהמסילה, לבדוק אם רכבת מתקרבת.
  • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.
  • האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
  • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 30 מטרים לפני המסילה.
  3449

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0451. מה פירוש התמרור?

  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל - כ-200 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-70 מטרים לפני המפגש.
  • אסור לעצור בטווח של 120 מטרים לפני מסילת הברזל.
  3451

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 5 מ 20
למעלה