מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא כללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך
עמוד הביתבטיחות
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא בטיחות

הדפסה

 • 0878. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?

  • האט והיכון לעצור (2).
  • סטה לנתיב הנגדי והמשך בנסיעה כרגיל.
  • צפור, הבהב בפנס החזית והמשך בנסיעתך.
  • חסום את נתיב הנסיעה לרכב הכסוף ואפשר לרכב האדום לצאת.
  3878

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0879. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

  • נהג הרכב יצפור וימשיך בפנייתו ללא התייחסות נוספת. חובת הזהירות חלה על הרוכב.
  • נהג הרכב יעצור את הרכב לפני הפנייה ויחכה עד שרוכב האופניים יסמן לו לעבור.
  • יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
  • נהג הרכב חייב לתכנן את פנייתו כחוק בלי להתייחס לרוכב האופניים.
  3879

  | «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |
 • 0880. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

  • אותת לרכב הבא ממול בפנסי החזית וסטה לנתיב הנגדי מהר, לפני שהוא יגיע.
  • האט ואפשר לרכב הבא ממול לעבור ללא הפרעה, לפני שתעקוף את החנייה הכפולה.
  • עצור בעקבות הרכב הכסוף והמתן עד לבוא שוטר או פקח.
  • עקוף את הרכב הכסוף במרווח שנוצר בינו לבין הרכב ממול.
  3880

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0881. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

  • יאפשר לכלי הרכב הנעים בדרך הסלולה מימינו ומשמאלו להמשיך בדרכם ללא הפרעה מצדו, ואז ייכנס לדרך.
  • יצפור, יהבהב באורות וייכנס לדרך הסלולה.
  • ייכנס לדרך הסלולה: לרכב היוצא מדרך עפר יש עדיפות על פני כלי הרכב הנעים בדרך הסלולה.
  • יאפשר לתנועה הבאה מימינו להמשיך בדרכה ללא הפרעה, וייכנס לדרך.
  3881

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0882. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

  • כן. הסתכלות במראה מאפשרת סטייה לנתיב הנגדי, כי איש אינו נוסע מאחור.
  • כן. הפעלת מחוון הכיוון מבטלת את הצורך במבט במראה.
  • אסור, בשל סימון קו הפרדה רצוף כפול על פני הכביש.
  • כן, הנהג כבר הביט במראה ואיש לא הגיע מאחוריו.
  3882

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0883. כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?

  • אין השפעה של רוחות על רכב כבד.
  • הרוח שואפת להסיט את המשאית והנהג ייאלץ להאט ולהתגבר על כוח הצד השואף להסיטו הצדה.
  • לא תשפיע. משאית ללא מטען אינה מושפעת מעצמתן של רוחות צד חזקות הנושבות על הרכב.
  • לא תשפיע. רכב משא בעל מטען כבד אינו מושפע כלל מרוחות צד הנושבות אליו.
  3883

  | «C1» | «C» | «D» |
 • 0884. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

  • ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו, מרחק העקיפה יהיה קצר ובטוח יותר.
  • ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו, הסטייה בעת העקיפה תהיה בטוחה יותר.
  • לרווח בין כלי הרכב אין השפעה על בטיחות העקיפה.
  • רווח קטן מצמצם את שדה הראייה ומגדיל את הסיכון שבעקיפה.
  3884

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0885. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

  • אי אפשר לדעת על פי התמונה כמה כלי רכב לפניך.
  • הסימנים המעידים בתמונה אינם מכילים מידע (רומזים) על מספר כלי הרכב שלפנים.
  • שני כלי רכב לפניך. נוסף לרכב הכסוף, יש לפניו עוד צללית.
  • על פי התמונה, נוסע לפניך הרכב הכסוף בלבד.
  3885

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0887. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

  • עליך לאפשר לו לסטות בבטחה וללא הפרעה.
  • צפור לנהג הסוטה ימינה לאזהרה ולהרתעה.
  • הגבר את מהירות נסיעתך בנתיב הימני ועקוף את הנהג לפני שיסטה ימינה.
  • סטה לנתיב השמאלי ועקוף את הרכב שלפנים.
  3887

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0888. כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?

  • יאט ויאפשר לרכב היוצא מהחנייה להשתלב בתנועה.
  • יצפור בחזקה וימשיך בנתיב הימני, כי נהג הרכב היוצא מהחנייה הוא העבריין.
  • יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור לנתיב השמאלי.
  • יצפור וימשיך בנסיעה ללא שינוי מיקום ומהירות.
  3888

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0889. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

  • יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג ברכב הכהה להשלים את החנייה.
  • יתקרב אל הרכב הכהה, יצפור ויעקוף אותו בזריזות.
  • ייכנס לחנייה בעצמו ולא יאפשר לנוהג ברכב הכהה לחנות.
  • ימשיך בנסיעתו כרגיל כאילו לא זיהה את כוונותיו של נהג הרכב הכהה.
  3889

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0890. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

  • זה מקום חנייה ועצירה לצורך התרעננות של נהג עייף.
  • מקום עצירה לשיחות בטלפון הנייד.
  • זה נתיב המשמש לעקיפת רכב אטי הנוסע שלא כחוק בנתיב הימני.
  • מקום מילוט במקרה של סכנה.
  3079

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |
 • 0892. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

  • כלי הרכב חונים צמוד זה לזה ואינם מאפשרים מעבר הולכי רגל.
  • אין כל סכנה בכביש שלפניך.
  • הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
  • שוטר תנועה רושם דוחות לנהגים שחנו בימין הכביש.
  3892

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0893. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:

  • להאט ולוודא שאין הולכי רגל קרובים לחצייה.
  • לעבור בזריזות את מעבר החצייה ואין צורך להאט.
  • להאיץ ולחצות לפני שיגיעו הולכי רגל.
  • לצפור ולהאיץ ולעבור במהירות את מעבר החצייה.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0895. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

  • השיבוש המופיע בתמונה הוא בלתי נמנע ולא חשוב ממה נגרם.
  • הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה הראייה.
  • שיבוש בשדה הראייה נגרם רק מסינוור של רכב אחר הנוסע ממול.
  • השיבוש נגרם בגלל רווח קטן מדי בין שני כלי הרכב.
  3895

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0896. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?

  • יעצור את רכבו ויאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו.
  • ימשיך בנסיעה ויתעלם מהרכב האחר היוצא, כי זכות המעבר שייכת למשאית.
  • יאט עד כדי עצירה, כדי לוודא התנהגות בטוחה של נהגי כלי הרכב שלפניו.
  • ימשיך בנסיעתו וישמיע צפירה ארוכה המתריעה על התקרבות המשאית.
  3896

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0897. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

  • יצפור להולכי הרגל וימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת.
  • יאט ואף יעצור את רכבו, ויאפשר להולכי הרגל לחצות במעבר החצייה.
  • הנהג ימשיך בנסיעתו, משום שלכלי רכב עדיפות במעבר בצמתים, ולכן הולכי הרגל חייבים להמתין.
  • ימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת, בלי קשר להולכי הרגל.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0898. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?

  • רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או למעוד וליפול אל הכביש.
  • רוכב האופניים הוא אדם בוגר ולא נשקפת כל סכנה ממנו.
  • רוכב האופניים משתמש במדרכה ולכן האופניים אינם מהווים כל סכנה.
  • אין סכנה. חלוף במהירות על פני רוכב האופניים.
  3898

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0899. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

  • עליך להישאר בנתיב השמאלי ולהגביר את המהירות.
  • עליך להגביר את מהירות נסיעתך ולא לאפשר לה להיכנס.
  • עליך לעבור לנתיב הימני כדי להמשיך בנסיעתך.
  • אפשר לה להיכנס אל הנתיב ללא הפרעה.
  3899

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0900. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

  • שניהם אינם חונים על פי הנדרש בחוק.
  • הרכב החונה כשמעבר החצייה לפניו.
  • הרכב החונה כשמעבר החצייה אחריו.
  • שני כלי הרכב חונים כחוק.
  3900

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 8 מ 20
למעלה