מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא כללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך
עמוד הביתבטיחות
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא בטיחות

הדפסה

 • 0901. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

  • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה כדאי להיצמד לרכב שלפנים.
  • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה די לשמור רווח נאות מלפנים.
  • הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
  • נהג כרגיל. אין צורך בתשומת לב מיוחדת לבטיחות בנסיעה בתנאי עומס תנועה.
  3901

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0902. בעקומה חדה האט את הרכב:

  • ביציאה מהעקומה.
  • במשך כל הנסיעה בעקומה.
  • לפני הכניסה לעקומה.
  • מיד לאחר הכניסה לעקומה.
  3902

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0903. מהו המשפט הנכון?

  • נהגים המפעילים איתות תמיד ממתינים לפני שהם פונים לכיוון שאליו הם מאותתים.
  • יש להניח שנהגים אחרים ייתנו לך תמיד זכות קדימה, כשהחוק מחייב אותם.
  • נהגי משאיות הם נהגים מקצועיים ולכן הנסיעה בסביבתם בטוחה.
  • אין לסמוך על נהגים אחרים שייתנו לך תמיד זכות קדימה.

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0904. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

  • צפור כדי להזהיר את הנהג והמשך באותה מהירות בנתיבך.
  • המשך באותה מהירות מקורית ועבור על פני הרכב שפנה (1).
  • האט, היכון לעצירה ואפשר לרכב הלבן (1) הנמצא בצומת להשלים את הפנייה.
  • פנה ימינה או שמאלה- כדי להימנע מתאונה.
  3904

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0905. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

  • הגבר את מהירות הנסיעה וצפור צפירה קלה.
  • צפור חזק, כדי למנוע סיכון מהולכי הרגל.
  • האט, סטה שמאלה, אם אפשר, ועבור על פני הולכי הרגל בזהירות.
  • צפור לשם אזהרה, והמשך במהירות רגילה ובמסלול נסיעתך המקורי.
  3905

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0906. כיצד תנהג במצב שלפניך?

  • הבט במראות, האט והיכון לעצירה, אם יהיה צורך.
  • סטה מעט ימינה ועבור את הילדים במהירותך המקורית.
  • אל תפריע לילדים. אתה נוסע ברחוב משולב.
  • צפור ועקוף את הילדים כמו שעוקפים רכב חונה.
  3906

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0907. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

  • סע בעקבות רוכב האופניים, צפור לו ועבור אותו במהירות.
  • הגבר את המהירות ועקוף את רוכב האופניים לפני היכנסך אל הצומת.
  • האט ועקוף את רוכב האופניים, אגב שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי תנועותיו.
  • צפור לרוכב האופניים עד שיפנה את נתיב נסיעתך, ועבור על פניו במהירות הרגילה שלך.
  3907

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0908. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

  • ילדים משחקים בכביש. כדי שלא להטרידם, אעבור אותם מימינם ובמהירות.
  • הבחנתי בילדים המשחקים. אצפור כדי שיפנו את הכביש ולא יפריעו לי. אסור להם לשחק בכביש.
  • ילדים משחקים בכביש. אצפור להזהירם על התקרבותי ואעבור אותם משמאל.
  • ילדים משחקים בכביש. אנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שלא לפגוע בהם, אפילו אעצור.
  3906

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0909. כיצד תגיב למראה שלפניך?

  • צפור לילדים והזהר אותם על התקרבותך, לבל ירדו אל הכביש ויסתכנו בפגיעה.
  • האט, עקוב אחר תנועת הילדים, בדוק במראות והתכונן לעצירה.
  • המשך בנסיעתך. הילדים לא יחצו את הכביש בהבחינם ברכב המתקרב אליהם.
  • הגבר את מהירות נסיעתך ועבור על פני הילדים, לפני שהם יחלו בחציית הכביש.
  3909

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0910. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

  • המשך בנסיעה רגילה: לא מסומן מעבר חצייה על הכביש ולא מוצב תמרור המורה על רחוב משולב.
  • הבט במראות, האט, עקוב אחר תנועת הילדים משני צדי הכביש, ואם יהיה צורך – עצור למניעת פגיעה.
  • הגבר את המהירות וצפור, כדי להרחיק את הילדים מהכביש כדי שלא תפגע בהם.
  • המשך בנסיעתך כרגיל. הילדים אחראיים ולא יחצו את הכביש בהבחינם ברכב המתקרב אליהם.
  3910

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0913. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?

  • תמיד, אחרי שלוש דקות של המתנה.
  • רק כשהמחסום ייפתח כולו ולאחר שהאור האדום ברמזור כבה.
  • מיד עם תחילת פתיחת המחסום.
  • כשהאור ברמזור יתחלף ויהיה בצבע צהוב יציב.
  3913

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0914. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

  • האט והיזהר והיכון לעצירה על פי הצורך, כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד.
  • צפור בחזקה כדי להזהיר על התקרבותך והמשך כרגיל.
  • האץ ועבור במהירות מימין לכדור לפני שיגיע ילד לכביש.
  • המשך בנסיעה, אגב צפירות קצובות וקצרות.
  3914

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0915. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

  • בלימה חזקה וצפירה ממושכת יבריחו את הולך הרגל למדרכה ויפתרו את הבעיה.
  • במצב הנתון אין כל אפשרות למנוע פגיעה בהולך הרגל.
  • על הנוהג להזהיר את הולך הרגל על ידי צפירה ארוכה וחזקה ולהמשיך בנסיעה כרגיל.
  • האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש.
  3915

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0916. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

  • האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
  • האץ ועקוף את הולך הרגל.
  • האט וצפור, כדי שהולך הרגל יעצור.
  • אין צורך בפעולה חריגה. הולך הרגל רחוק ממך, והכול בסדר.
  3915

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0917. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?

  • הולך הרגל אינו חוצה במעבר החצייה, סמן לו בכל דרך שיפנה מהר הכביש.
  • האץ ועקוף את הולך הרגל.
  • האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש ללא סיכון.
  • צפור בחזקה להולך הרגל כדי שיפנה את הכביש בזריזות, והמשך בנסיעה כרגיל.
  3917

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0918. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

  • עבור לנתיב השמאלי ועקוף את הולך הרגל.
  • עצור ליד הולך הרגל והסבר לו כי המקום הנכון להולכי רגל הוא מעבר החצייה הנמצא מאחוריו.
  • עצור לפני הולך הרגל וסמן לו בכל דרך אפשרית על קיומו של מעבר החצייה מאחוריו.
  • האט, היזהר והיכון לעצירה. אל תעשה כל פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל.
  3917

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0919. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

  • המשך בנסיעה כרגיל, ללא התייחסות לדלת הפתוחה. חובת הזהירות חלה על הנהג היוצא מהרכב.
  • האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
  • סטייה שמאלה והאצה – למניעת פגיעה בנוסעים העתידים לצאת מהרכב.
  • צפירה חזקה וממושכת– למניעת פגיעה בדלת הנפתחת.
  3919

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0920. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?

  • הבהוב באורות גבוהים.
  • האטה ושמירת רווח צד מתאים (סטייה שמאלה).
  • צפירה חזקה וממושכת.
  • המשכת הנסיעה כרגיל. הדלת מיד תיסגר.
  3919

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0921. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

  • אתה נוהג ברחוב משולב. התאם את המהירות כנדרש – ולא יותר מ-40 קמ"ש.
  • אין הולכי רגל בכביש, ואין חשש להפתעה מצדם. הכול בסדר.
  • דרך עירונית, כלי רכב חונים, והולכי רגל עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים.
  • הכביש נראה רחב ונוח ולא צפויות הפתעות.
  3921

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |
 • 0922. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

  • יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה.
  • יעצור תמיד מאחורי האוטובוס, עד שהאוטובוס ימשיך בנסיעתו.
  • יאט, עד כדי אפשרות של עצירה, ויחלוף לאט על פני האוטובוס.
  • יעקוף את האוטובוס כרגיל, על פי כל שלבי העקיפה הנהוגים.
  3922

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

דף 9 מ 20
למעלה