מאגר השאלות למבחן עיוני ממוחשב בנושא כללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך
עמוד הביתבטיחות
שאלות תאוריה

שאלות למבחן הנהיגה העיוני לכל דרגות רישיון הנהיגה

• רכב פרטי נוסעים - B • אופנוע - A
• טרקטור - 1
• רכב משא קל - C1 • רכב משא כבד - C • רכב ציבורי - D

מאגר השאלות בנושא בטיחות

הדפסה

 • 0923. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

  • העקיפה אסורה לחלוטין, גם אם לא יורדים או עולים ילדים.
  • לא. עקיפת אוטובוס שעצר להעלאת ילדים אסורה.
  • כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
  • כן, בתנאי שהעקיפה תהיה מלווה בצפירות אזהרה לפני המעבר על פני האוטובוס ובזמן המעבר.
  3922

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0924. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

  • האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
  • המשך כרגיל. הולך הרגל זיהה אותך ולכן הוא יעצור ויאפשר לך לעבור בצומת בבטחה.
  • הולך הרגל אינו מבחין בך. אותת לו על ידי צפירה כי אתה ממשיך בנסיעתך.
  • עקוף את הולך הרגל בזהירות לפני שישלים את החצייה.
  3924

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0925. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

  • הולך הרגל. החוק מחייב אותו לעצור ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו.
  • הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. לא נחוצים צעדים כלשהם.
  • הולך הרגל. עליו להגביר את קצב הליכתו להשלמת המעבר.
  • הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.
  3925

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0926. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

  • האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
  • האט והמשך בנסיעתך. על פי מבטם של הולכי הרגל, הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה.
  • הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. המשך את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם.
  • צפור ממושכות להולכי הרגל, כדי לוודא שיאפשרו לך את המשך הנסיעה.
  3926

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0928. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

  • נסיעה שלא בנתיב המיועד לכיוון הנסיעה.
  • עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
  • עמידה ועצירה בין שני נתיבים.
  • עמידה שלא במקביל לשטח ההפרדה.
  3928

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0929. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

  • הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. עקומה בכביש ומהירות גבוהה הן מקור לסכנה רק כאשר הכביש משובש.
  • להאט ולהימין ככל האפשר.
  • הנהג יצפור לשם אזהרה, יצפה במראות ויגביר את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה.
  • אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות לעקומה, אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות הרגילה.
  3929

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0930. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

  • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
  • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל והרכבת הגלגל החדש.
  • שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק.
  • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר בכל זמן פעולת החלפת הגלגלים.

  | «C1» | «C» | «D» | «В» |
 • 0931. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

  • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
  • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
  • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
  • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
  3931

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0932. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

  • נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה, כי יש רכב אחר בשטח המת בתנועה מימינו.
  • הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה ימינה.
  • הקטנוע מתכוון לנסוע ישר, ולכן אין סכנה בעת פניית הטנדר ימינה.
  • הטנדר רשאי לפנות ימינה, למרות רוכב האופניים מימינו, כי החוק אינו אוסר זאת.
  3932

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0933. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

  • האט, סע בהילוך נמוך והקפד על חום מנוע תקין.
  • האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
  • סע בהילוך נמוך – עלייה תלולה לפניך.
  • סע בהילוך גבוה, למניעת התחממות המנוע.
  3933

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0934. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

  • התחממות יתר של המנוע, עקב עלייה תלולה.
  • הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
  • אסור לך לעצור בימין הכביש.
  • קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות.
  3933

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0936. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

  • צפירה והבהוב באור הדרך.
  • לרדת לשול ולהאט
  • להאט ולהימין ככל האפשר.
  • לא קיימת חובה מיוחדת.
  3936

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0937. מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?

  • פחות מ-50.
  • 90
  • 50
  • 80
  3937

  | «C1» | «В» |
 • 0938. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

  • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות.
  • האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
  • התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. זכות הקדימה היא שלך.
  • תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר – על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה היא שלו.
  3938

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0939. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

  • להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
  • מתן תשומת לב מיוחדת להימצאותם של קשישים בדרך.
  • על נהג הרכב להמשיך בנסיעה רגילה. כל האחריות חלה על נהג הרכב המתקרב מימין.
  • התאמת מהירות הנסיעה ל-90 קמ"ש, כמשתמע מהתמרור.
  3939

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0940. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

  • חובת האטה לפני הכניסה לעקומה חלה על נהג הרכב הכהה בלבד.
  • נהג הרכב הכהה יעצור בימין הדרך ויאפשר לרכב הלבן להמשיך בדרכו.
  • יאטו בכניסה לעקומה החדה וישמרו כל אחד על נסיעה בצד ימין הקיצוני של הכביש.
  • נהג הרכב הלבן יעצור בימין הדרך וייתן זכות קדימה לרכב הכהה.
  3940

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0942. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

  • סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
  • הגבר מהירות ועבור בזריזות את הסכנה המידית האורבת מימינך.
  • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה.
  • עבור לנתיב השמאלי, הגבר מהירות והמשך לעקוב אחר האופניים.
  3942

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0943. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

  • המשך כרגיל כשהדרך פנויה.
  • עבור ליד התמרור במהירות. הוא מיועד לנהגים איטיים.
  • האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
  • צפור לפני הכניסה לעקומה. חשוב שהכול ידעו שאתה בדרך.
  3943

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0944. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

  • המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
  • עבור לנתיב השמאלי, מכיוון שהנתיב הימני עומד להסתיים בעוד מרחק קצר.
  • סע בנתיב הימני והתכונן לעבור לנתיב השמאלי, כשיגדל מספר הנתיבים.
  • האט ואפשר לכלי רכב שיחלפו משמאלך במהירות להשתלב בנתיב השמאלי.
  3944

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
 • 0945. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

  • סע כרגיל. הצבת התמרורים אינה חוקית בעליל והיא אינה מחייבת אותך.
  • המשך כרגיל. זכור כי הנסיעה במהירות הפחותה מהרשום בתמרור אסורה.
  • האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
  • התמרור האחרון הוא הקובע: סע במהירות של 90 קמ"ש.
  3945

  | «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

דף 10 מ 20
למעלה